loader

Онлайн Хороскоп

  • Начало    >
  • Избери въпрос и получи отговор веднага

Хорар

Хорарната астрология е изключителен раздел в Астрологията! Дава отговор на всеки КОНКРЕТНО зададен въпрос. Отговорите са бързи и ясни. За да се даде точен отговор, важно е да се изясни и формулира правилно въпроса. Той трябва да е еднозначен! Пример: Въпрос, който НЕ Е правилно зададен е: „Да приема ли предложението за нова работа или да остана на досегашната?“ . Зададен по този начин Хорарната астрология не може да даде отговор на този въпрос. В конкретния случай е правилно да се пита по един от двата начина:

„Да приема ли предложението за нова работа?“

„Да остана ли на старата си работа?“

За улеснение, в лявото поле, с падащо меню ще намерите набор от често задавани въпроси в различни сфери от живота. Ако не откривате там Вашия въпрос, може да го формулирате и изпратите към нас, в дясното поле. Ние ще го разгледаме детайлно и до два дни ще получите конкретен отговор на посоченият от вас имейл

Избери въпрос и получи отговор веднага

Ако не намирате вашия въпрос, може да го формулирате и да го зададете тук !

Ще получите отговор до 48 часа