loader
Дневен

2.60 €

1.30 €/еднократно

 • Дневен хороскоп
Месечен

9 €

6.30 €/Месец

 • Дневен хороскоп
 • Месечен хороскоп
Годишен хороскоп

73 €

36.50 €/година

 • Дневен
 • Месечен
 • Годишен хороскоп
Индивидуален хороскоп

69 €

34.50 €/еднократно

 • Индивидуален хороскоп
 • Основна характеристика
 • Възлови периоди
 • Годишен хороскоп
 • Месечен
Съвместимост

9 €

4.50 €/еднократно

 • 2 Проверки съвместимост
Хорар

7.20 €

3.6 €/еднократно

 • 1 отговор на въпрос
Индивидуален Хорар

38 €

19 €/еднократно

 • Oтговор на ваш индивидуален въпрос