loader

Онлайн Хороскоп

  • Начало    >
  • Политика за личните данни



Политика за защита на личните данни



Виртуален хороскоп цени коректността и прозрачността и държим да  установим дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие.

 

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

Споделяйки вашите лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика и целта, за която са предоставени.

 Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу контактни форми. 

 

I. За нас

Сайтът/ приложението Виртуален хороскоп е собственост на :

"МИЛКОВ АКАДЕМИ" ЕООД, ЕИК204042176, със седалище и адрес на управление    БЪЛГАРИЯ, гр. София 1408, район р-н Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 28, ап. магазин 1, представлявано от Пламен Пламенов Милков, наричано за краткост по-долу „ Дружеството“

„ Дружеството“ е отговорно за защита на личните данни, които ни предоставяте  и като администратор на лични данни ги обработваме   по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

 

Защитата   на Вашите лични данни е от основно значение за нас и в тази връзка,  „ Дружеството“ е предприело всички необходими мерки за тяхната защитата и сигурност , така че да не можете да бъдете идентифицирани.

 

 

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме

Вие, потребителите, сте в основата на това, което правим, за ваше удобство  ние създаваме приложения и услуги, от които имате нужда, затова се насочихме към он лайн услугите.

 

Регистрирайки се  в сайта/приложението/приложението вие си създавате потребителски профил, данните който можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес, дата на раждане. Някои от услугите в сайта/приложението са платени и вие заплащате с вашата карта или чрез банкова сметка, в този случай като данни се обработват и вашите данни, необходими за извършване на конкретното плащане.

 

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да Ви изпратим нашия бюлетин (съобщения), ако сте посочили, че желаете да го получавате, както и  да спазим някои законови изисквания. Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, то ние не  можем да предоставим, търсените от вас услуги.  Тогава ще можете да ползвате услугите, за които не се изисква регистрация, като предоставите  следните  данни-  дата на раждане. В този случай, след обработването и калкулирането на хороскопа, тази информация не се съхранява и обработва повторно от нас, тя е необходима само за конкретната услуга, след което данните се изтриват и не се съхраняват от „Дружеството“.

 

Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

 

Не събираме лични данни, които:

• разкриват расов или етнически произход;

• разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

• разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

• се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

• Не събираме информация от деца. Нашите услуги не са предназначени за деца под 16 години и за да изпълним Регламент (ЕС) 2016/679  и сме предприели необходимите стъпки,  в тази посока, като е невъзможно да регистрират лица ненавършили 16 г., те могат да ползват само безплатните услуги и информация, за които не предоставят лични данни.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

• За да Ви регистрираме безплатно в сайта/приложението;

• За изчисляване на различни хороскопи, които са потърсени от вас

• За да приемем Вашата заявка за онлайн достъп до платените астрологични услуги в сайта/приложението;

• В случай, че сте маркирали, че желаете, за да Ви изпращаме промоционални съобщения

• За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашата регистрация в сайта/приложението.

• Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта/приложението и приложенията в него, като например да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта/приложението.

Ние не предоставяме или продаваме Вашите  лични данни. 

Зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразяваме с Вашите искания, ако не са в противовес с изискване на  нашата законова уредба и оперативни отговорности.

 

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да са следните:

• Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например създаване на профил, заявка за абонамент за пълен достъп, изпращане на бюлетин или съобщения) или за да предоставим заявена от Вас услуга в режим онлайн, извършване на изчисления и проверки чрез онлайн калкулаторите и приложения от сайта/приложението;

• Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон 

• Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта/приложението, подобряване на нашите 

• Вашето съгласие.

Регистрацията на нашият сайт/приложение е доброволна и се извърша, чрез отбелязване на „чек бутон“, с което чекиране, вие декларирате, че сте запознати с нашите Общи условия и  Политика на поверителност

 

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват от наше име и доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за вас,  

 

Ако сте регистриран потребител в нашия сайт, достъп до част от Ваши данни имате самото Вие. Никой от потребителите на сайта/приложението, няма достъп до данните ви , които сте въвели.

Ние не споделяме вашите данни. Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

 

Вашите лични данни, можем да ги предоставим,  за да спазим законови задължения в случай на измама или разрешаване на правен спор.  

 

V.Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди и да спазим договора или до изтичане на абонаментния план. След изтичане на срока, за който сте заплатили, за да ползвате нашите услуги, ние  ги изтриваме от системата на „Дружеството“.

За да определим срока за пазене на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

• Когато закупите платена услуга, запазваме Вашите лични данни за срока на действие на платената услуга.

• Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност, която определяме с Общите условия за ползване на сайта/приложението.

• Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин или съобщения, съхраняваме Вашите лични данни, докато не  се отпишете или поискате да Ви отпишем или след период на липса на активност, посочена в Общите условия 

• Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).

• Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти или за да упражняваме своите права -защита, иск за права, за данъчни и счетоводни цели

 

VI. Какви са Вашите права?

Виртуален хороскоп уважава правото Ви на лична неприкосновеност.

По всяко време, вие  можете да управлявате своите лични данни или да се ползвате от предоставените ви права:

Ако сте регистриран потребител на нашия сайт директно от Вашия потребителски профил можете да реализирате следните свои права:

• Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профили си в сайта/приложението;

• Право да изтриете Вашия профил (правото „да бъдеш забравен“);

• Право да коригирате данните от Потребителския профил по избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;

• Право да пренесете данните, като ги копирате в четим за Вас формат.

 

Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изтриете своя Потребителски профил в сайта/приложението. С натискането на бутон "Потвърди изриването" подавате заявка за изтриване профила към нас. По този начин профилът Ви бива изтрит завинаги от сайта/приложението. Личните данни, въведени от Вас са  аноними и не представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Съгласно предприетите от нас мерки,  предоставените от вас данни не могат да бъдат свързани със вашата самоличност.

 

Можете да спрете известяването, което преди това сте настроили, чрез изпращане на на заявка, свободен текст на посочения имейл .

 

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете бутона Отпиши се от самия бюлетин.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни  и  по всяко време да изтриете профила си. 

Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg., адрес: Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

 

VII. Защитени ли са личните Ви данни?

„Дружеството“ е предприело необходимите мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

 

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта/приложението и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

 

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

 

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни и лицето не може да бъде  идентифицирано.

 

Достъпът до Вашия профил е възможен само след задаване на Вашата лична парола. Паролата се пази криптирана в базата данни. Помнете, че паролата Ви е известна само на Вас, но ако я забравите, винаги можете да изпълните процедурата по Забравена парола, за да я възстановите. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него чрез Изход от главното меню, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.

 

VIII. Бисквитки и реклама

Бисквитки (‘Cookies')

е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. 

 

Бисквитки от трети страни

Ние използваме услути ог Google Inc., които запазват свои собствени бисквитки, осведомете се как Google използва бисквитките за предоставяне на услугите си. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

 

Аналитични бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме този уебсайт, като събират информация за това, как се използват те. Виртуален хороскоп използва бисквитките на Google Anaytics с цел да анализира как посетителите използват уебсайта/приложението. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия.

 

Реклама от трети страни

Виртуален хороскоп използва трети страни за показване на рекламни банери в сайта/приложението. Някои от тези рекламодатели може да използват "бисквитки" за събиране на информация за типа на вашия браузер. Виртуален хороскопс и запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта/приложението, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

 

Сайтове на трети лица

Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на Сайта/приложението, включително плащания за доставки на продукти, услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително и само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не Ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.

 

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтa/приложението  Виртуален хороскоп с помощта на "бисквитката" DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайта/приложението на Виртуален хороскоп, така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на "бисквитката" DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

 

Повече информация - https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557 http://www.google.bg/privacypolicy.html

 

Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас в формата за контакт от тук.