loader

Онлайн ХороскопОбщи условия

 

Ползвайки услугите на Виртуален хороскоп, Вие сте длъжни да се запознаете с настоящите Общи условия на този сайт/приложение. Ако не сте съгласни с Общи условия или Политика за поверителност, то тогава Вие не може да използвате сайт/приложението и неговите услуги. Виртуален хороскоп си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време. Посетителите на сайта/приложението, трябва да проверяват условията за ползване, за да са информирани за тяхната промяна.

Сайта/Платформата  е собственост   на "МИЛКОВ АКАДЕМИ" ЕООД,   ЕИК 204042176, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. София 1408, район р-н Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 28, ап. магазин 1, представлявано от Пламен Пламенов Милков,  

Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и „МИЛКОВ АКАДЕМИ“ ЕООД

 

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

 

Настоящите Общи условия са приети от „МИЛКОВ АКАДЕМИ“ ЕООД(наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на virtualhoroscope.eu наричан по-долу само “Сайт/ приложение”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта/приложението;

• правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и отказване от услуги.

Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта/приложението е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните услуги

Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

 С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от предоставените услуги, а именно прогноза или хороскоп.

 Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

Маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта създава необорима презумпция, че: (а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия.” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба  на услуга от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

 Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта/приложението, съгласно поддържаните от Сайта/приложението електронни средства за разплащане.

При заплащане от страна на Потребителя на цената на поръчана от онлайн сайта/приложенето услуга с един следните способи: • Visa Cart • Master Cart • Банков превод 

Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN), Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.

Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.

Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия).

Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални услуги, тъй като вече са му предоставени, но в случай на абонамент, може да прекрати абонамента си, за бъдещ период, след изтичане на периода, който обхваща абонамента. Н-р: Ако Ползвателят-потребител  е заплатил годишен абонамент, то той може да се откаже от ползването на предоставените му услуги по всяко време, като платените за предоставената му дигитална услуга не се възстановяват и да прекрати по-нататъшно абониране за предлаганите от Сайта/приложението услуги.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

 

Ограничения на достъпа

Виртуален хороскоп е подходящ за посетители над 14 години. За по-младите посетители, се предполага, че използват услугите в сайта/приложението, заедно с техните родители.

 

Авторски права

Логото и съдържанието на сайт/приложение са изключителна собственост на Виртуален хороскоп и са защитени от закона за авторското право. Забранено е копирането, репродуцирането, препубликуването или разпространяването по какъвто и да е начин на съдържание от сайта/приложението, без изрично писмено разрешение за това.

 

Изходящи и входящи връзки

Виртуален хороскоп не носи отговорност за сайтове, които имат линкове към сайта/приложението ни,  представляващ доставчици или рекламодатели и не носи отговорност за тяхното съдържание или публикуваните рекламни материали.

 

Платени услуги

Освен безплатните, сайтът/приложението предоставя и платени услуги, за които се изисква плащане по електронен път. Цената и условията за ползване на всяка платена услуга са описани на съответното място, където се предлага тя. Виртуален хороскоп не съхранява данни за кредитните или дебитните карти на потребителите, плащащи с тях за услугите в сайта/приложението

 

Ограничение на отговорност

Виртуален хороскоп не е отговорен за случайни събития, последици или индиректни щети свързани функционирането или достъпа до сайта/приложението.

 

Регистрация

Всеки потребител на Виртуален хороскоп трябва да се регистрира, като попълни регистрационната форма, където попълва исканата информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна и вярна информация само за датата на раждане. 

При въведена невярна дата на раждане или място на раждане, или при неточна информация не носим отговорност за некоректно тълкуване. 

 

Потребителите ползват услугите на сайта/приложението АНОНИМНО, т.е НЕ е необходимо да предоставяте вашето име, презиме и фамилия. Достатъчно е да въведете ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ. Достъп до вашия профил имате само вие, след въведено потребителско име и парола. Данните, които въвеждате не се предоставят на трети лица. 

Съгласно действащото законодателство, информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Съгласявайки се да ползвате услугите в този  сайт/приложение, Вие изразявате желанието си да ни дадете необходимата информация за ползването от Вас на услугите, като попълните формата за регистрация или съответните полета за услугите, които не изискват регистрация. Вие се съгласявате да ползвате услугите на сайт/приложение съобразно условията в това споразумение.

 

Промени в сайт/приложение

Всички промени и новости, които въвеждаме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайт/приложение „Дружетсвото“ запазва правото си да:

1. Променяме съдържанието, цени и условията за ползване 

2. Да променяме съдържанието на сайта/приложението.

3. Да премахваме линкове и модули с информация без предварително предупреждение.

Настоящите „Условия за ползване” уреждат използването на интернет-сайта/приложението Виртуален хороскоп от потребителите, качването и свалянето на информация от сайт/приложението, както и  ползването на предлаганите  услугите

Права и задължения на страните. С регистрацията си и/или с ползването на услугите в сайт/приложениеа Вие се съгласявате, че:

1. Имате право да направите регистрация за ваше лично ползване.

2. Попълвате коректно исканата информация.

3. Ще ползвате услугите на Виртуален хороскоп, като поемате пълната отговорност за употребата на информацията предоставена на страниците на този сайт/приложение.

4. В случай, че не сте доволни от нашите услуги, може да прекратите абонамента си към нас, като  платените средства, за предоставената  от услуга   към момента на прекратяване не    ви се възстановява.

5. Декларирайки, че сте запознати с настоящите условия, вие ни освобождавате от отговорностите, които са залегнали в нашата Политика  за поверителност и Общи условия.

 

 В този случай вие ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество.

Ние заявяваме че:

 Гарантираме неразпространението на данните въведени от Вас.

 Информацията и хороскопите, които ще намерите на този сайт/приложение са базирани на основните принципи, както и на вашите рождени данни и се изчисляват на базата на строго определени  формули и алгоритми.

 Ще развиваме услугите в този сайт/приложение на база на обратната връзка, която получаваме от вас и ще Ви предоставяме новата информация.

 Не сме отговорни за щети, загуби или пропуснати ползи, както и за каквито и да е действия или решения взети от Вас, вследствие на прочетената информация в сайта/приложение.

 Нямаме претенции към Вас за печалби или ползи, които вие, ползвайки информацията на този сайт/приложение, сте извлекли лично за Вас, без да нарушавате авторските  ни права.

 Ние даваме полезна информация, която е поместена на сайта/приложението ни, но не даваме 100 %   гаранция, че прогнозата ще се случи, тъй като всеки човек сам определя живота и съдбата си и в зависимост от чертите и постъпките си, може да премине в негативната страна. Приемете информацията, която ви се предоставя като насока и   препоръка, но не носим отговорност и вина за  настъпващи събития или предоверяване на тази информация.

 При взимане на важни решения, ако желаете съвет или прогноза, може да се възползвате от услугата ни индивидуален хороскоп, която се изготвя от  професионален астролог и нумеролог.

 

Кореспонденция

С приемането на това споразумение, Вие се съгласявате да получавате на вашата електронна поща търговски съобщения от сайта/приложението Виртуален хороскоп, относно нови услуги и промоции. Можете да се откажете от получаване на имейл съобщения по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се във всеки имейл изпратен от нас или отговорите на имейла, в свободен текст, че не желаете да получавате нашите известия.

 

Можете да отправяте вашите въпроси като ни пишете тук.